La teva cistella

No hi ha productes a la cistella.

Piscines d'obra

La teva piscina feta a mida!

Les nostres piscines d’obra estan construïdes amb el mètode tradicional, gunitades amb l’acabat que vostè desitja.

Amb la possibilitat de fer qualsevol tipus de piscina: piscines desbordants, piscines sense fi…

Ens podem adaptar a qualsevol tipus de terreny o demanda.

Contruïm la teva piscina

Les piscines d’obra de Piscines BONMAR segueixen el mètode tradicional: construcció i encofrat ceràmic de 15 cm amb la correcte preparació per a la posterior col·locació de la pedra de coronació. Col·locació de les armadures metàl·liques electrosoldades reforçades amb varilles corrugades i perfils perimetrals a mitja altura i a la part superior.

El gunitat es farà amb formigó projectat seguint el procés òptim del gunitat per a l’esmentada funció, per tal de garantir la màxima resistència i estanqueïtat des del primer moment. Es projectarà la proporció exacte de sorra, grava i ciment portland (350 kg de ciment per cada 3 m³ d’àrid) amb uns espessors aproximats de 20 cm a la solera i 15 cm a les parets. El vas serà 100% autoportant.

A les piscines d’obra l’estanqueïtat de la piscina serà garantida per 10 anys incloent-hi també el vas de compensació en cas de piscina desbordant. L’enrajolat interior serà amb el revestiment del tipus que vostè desitgi.

Contacta amb nosaltres
X