Oferta de bombes de calor

Aquest hivern estem fent unes grans ofertes en bombes de calor per tal que vostè pugui gaudir de la seva piscina durant el màxim de temps possible.

Veure les nostrers bombes de calor

Què és una bomba de calor?

Bomba de calor - Hydroline - Piscines Bonmar

La bomba de calor és el sistema de calefacció per a piscines més de moda en els últims anys. És alhora econòmica i respectuosa amb el medi ambient i garanteix l’aigua a 28ºC durant tota la temporada a un cost relativament baix. La bomba de calor utilitza l’energia renovable i lliure que hi ha a l’ambient. Quan s’utilitza una caloría d’electricitat per funcionar, fa servir 5 calories robades de la temperatura ambient.

Funcionament d’una bomba de calor

Les bombes de calor acumulen les calories (calor) presents de forma natural a l’ambient (aire, aigua, terra) i les converteixen en una temperatura més alta que després fa servir per a la seva piscina.

Per tal d’eliminar la calor de l’aire i transferir-la a la piscina, s’utilitza un refrigerant o gas. Aquest fluirà per la bomba de calor en estat líquid o gasós en un circuit tancat i segellat.

Bombes de calor - Funcionament - Piscines Bonmar

Composició del circuit

Aquest circuit està compost de 4 sistemes essencials: l’evaporador, el compressor, el condensador i el regulador.

Processos dins les bombes de calor

La bomba de calor acumula calories a través del compressor, per tal d’aconseguir una temperatura superior. Això es fa a través del refrigerant que té la particularitat de canviar d’estat depenent de la seva pressió. El líquid es torna gasós quan la seva pressió disminueix i es converteix en líquid quan la pressió augmenta (es condensa el gas).

La  calor de l’aire es transfereix  al refrigerant en estat líquid. El refrigerant entra a l’evaporador a baixa temperatura, es captura la calor de l’aire més calent, els augments de la temperatura del fluid es converteixen en vapor (gas). El compressor aspira el fluid en forma de gas i el comprimeix a alta pressió i temperatura, aquesta compressió es produeix perquè la calor que escalfa el gas arriba a una temperatura de 90 °C.

A la sortida del compressor, el refrigerant va a pressió elevada y en forma de gas calent, el gas a 90 °C entra en el condensador. La seva funció és la d’eliminar la calor del gas i que passi a escalfar l’aigua. Després, el gas entra en contacte amb la font de calor que està a 25ºC, i hi ha intercanvi de calor.

El gas, un cop fred, transmet una part de la seva calor a la font al refrigerar, es condensa i passa a estat líquid. A la sortida del condensador, el refrigerant està en estat líquid a temperatura ambient, encara a alta pressió. El refrigerant passa ara a través de l’element expansor. El regulador baixa la pressió i surt a pressió reduïda. Aquesta  caiguda  de pressió causa un refredament substancial del líquid  (-20° C).

El líquid un cop fred entra en contacte amb la font freda (que està més calenta que el líquid). El líquid s’escalfa i  a continuació entra en ebullició, aleshores torna a ser aspirat pel compressor i així successivament torna a començar el cicle un cop rere l’altre.

Veure les nostrers bombes de calor
Bombes de calor - Hydroline - Piscines Bonmar

Per qualsevol dubte, ompli el formulari i el nostre equip contactarà amb vostè

NOM

TELÈFON

EMAIL

MISSATGE