Productes químics

 • Oferta!
  Hipoclorit sòdic amb un 9 - 11% de clor actiu. Bonclor 10% plus incorpora un aditiu antiincrustant que evita l'obturació dels injectors de les dosificadores. És apte per desinfectar diposits d'aigua i circuits de torres de refrigeració.
 • Oferta!

  PM-601L BAJA pH LÍQUIDO

  14,9222,30
  Àcid líquid que fa baixar el pH de l'aigua de les piscines sense modificar l'alcalinitat i permet que el pH sigui més estable. No desprèn vapors ni gasos tòxics.
 • Oferta!

  PM-634 ALGIKLEAN

  16,69232,66
  Aquest producte és de doble acció, algicida i abrillantador. És compatible amb els equips d'electròlisis salina. Es pot emprar com algicida base o com a algicida de xoc quan l'aigua de la piscina ha quedat verda.
 • Oferta!

  PM-613 GOLDENFLOK

  12,31442,33
  Per coagulació elimina greixos, broncejadors, matèria orgànica, polen... tant a la superfície com en tot el volum d'aigua, a través dels skimmers o desbordant, quedant la brutícia atrapada al filtre. Fa la funció d'abrillantador super concentrat. És compatible amb qualsevol netejafons automàtic i amb tots els sistemes de filtració. Evita taques a la línia de flotació.
 • Oferta!

  BONAQUA STARTER

  9,9740,14
  Amb aquest producte es posa a punt ràpidament i econòmica les aigües noves.
 • Oferta!

  BONAQUA SHOCK

  33,98244,23
  S'utilitza en tractaments de xoc per recuperar aigües verdes, tèrboles o per aportar un extra de desinfectant.
 • Oferta!

  PM-635 ION CELL

  23,90 20,32
  Producte que evita que la calç incrusti o disminueixi la superfície de contacte amb l'aigua de les cel·lules de titani de tal manera que aconsegueix reduir la producció de clor. D'aquesta manera s'allarga la vida útil de l'equip i s'optimitza la producció de desinfectant.
 • Oferta!

  PM-430 OXIPURE

  19,8876,70
  Producte amb un gran poder oxidant i desinfectant superior al clor, d'acció immediata que allibera oxigen actiu. Acaba amb tot tipus de microorganismes i bactèries, redueix el nivell de cloramines i no modifica el pH ni augmenta el nivell de clor. És recomanable dosificar-lo mitjançant bomba dosificadora, és compatible amb altres sistemes de dosificació i és ideal per a la recuperació d'aigües verdes ja que no incrementa els nivells d'àcid cianúric.
 • Oferta!

  PM-643 ULTRA CLEAR

  29,32107,69
  Aconsellat per a la recuperació ràpida d'aigües tèrboles i amb molta càrrega de matèria orgànica. Acaba amb les algues mortes sense saturar e filtre. Prevé la formació de brutícia a la línia de flotació i biodegrada el greix i matèria orgànica que pugui haberse acumulat al filtre. Compatible amb tots els sistemes de desinfecció i de filtració. Especialment indicat per spas i piscines climatitzades.
 • Oferta!

  PM-522 MAXICLOR 200

  16,84116,50
  Tauleta especial amb un 90% de clor actiu per dosificadors de clor. Utilitzant-la per a la dosificació de clor per skimmer es necessita una tauleta cada 25m³ d'aigua.
 • Oferta!

  BONAQUA POOL

  30,56329,68
  Mitjançant un bromador es dosifica continuament aquest producte desinfectant i oxidant.
 • Oferta!
  Producte per desinfectar que allibera oxigen actiu i és neutre per qualsevol tipus de pell.
 • Oferta!

  PM-142 CELNET

  4,8414,87
  Neteja i desincrusta completament la cèl·lula de qualsevol equip d'electròlisi salina.
 • Oferta!

  PM-607 RESTICLOR

  13,88 11,80
  Elimina l'excés de clor (o brom) de l'aigua. Format: 1KG
 • Oferta!

  PM-680 IVERLINER

  14,87265,89
  Producte apte per piscines de liner, poliéster i electròlisi salina que protegeix contra les algues i la descomposició de l'aigua durant tot l'hivern.
 • Oferta!

  PM-695 SAVE CELL

  28,29111,95
  Producte multifuncional ideal per a la posada en marxa i manteniment de l'aigua amb electròlisi salina, protegeix la cèl·lula d'incrustacions, elimina els grafs-Fatos i clarifica l'aigua. Allarga la vida útil de la cèl·lula, redueix el consum d'aigua i electricitat i millora la producció de desinfectant, per tant, genera un estalvi econòmic important i un manteniment de la piscina més senzill. Es pot fer servir tant en equips residencials com industrials.
 • Oferta!

  PM-121 LINNET ACTION

  7,6195,86
  Especial per a la neteja de les taques provocades pels greixos i bronzejadors que s'ennegreixen pel sol i queden fortament adherides a la línia de flotació. També pot netejar les taques blavoses provocades pel coure. Es pot aplicar sobre qualsevol tipus de superfície.
 • Oferta!

  PM-675 PHOS-OUT 3XL

  28,18243,19
  Producte ultraconcentrado recomanat per eliminar eficaçment els fosfats en piscines amb un nivell superior a 1000 ppb. Els fosfats dificulten el manteniment, i augmenten el consum de desinfectants. Dosi d'ús inicial (= 2500 ppb): 0,6 L / 100 m3.
 • Oferta!

  SM-304 HOT TUB CLEANER

  9,12 7,76
  Higienitzant desincrustant que elimina la calç i la brutícia adherida a l'interior de les canonades de l'Spa. Dosificar 300 ml / m³ a l'aigua i deixar recircular unes 4 hores. Buidar i tornar a omplir.
 • Oferta!

  SALS DE EPSOM

  77,34 65,74
  Sals minerals de magnesi que confereixen a l'aigua una elevada flotabilitat. Molt recomanat per a tractaments mèdics cutanis i de relaxació a flotarium. Format: 25KG (sac)