La manera més assequible per transformar una piscina tractada amb productes químics en aigua salada tractada amb clor inorgànic, fabricant el clor només si és necessari i reduint automàticament el Ph, millor qualitat d’aigua per a la pell, ulls, cabell etc i estalvi considerable de cost.

 

Bomba pH - Oferta electròlisi salina