Mitjançant un bromador es dosifica continuament aquest producte desinfectant i oxidant.