S’utilitza en tractaments de xoc per recuperar aigües verdes, tèrboles o per aportar un extra de desinfectant.