Amb aquest producte es posa a punt ràpidament i econòmica les aigües noves.