ISO-SOLES, homologat. Construït en Polietilè rígid i amb escuma de poliuretà, amb línia de vida i bandes reflectants. Flotabilitat 142 N.