Disposa d’un cicle de neteja ràpida de 120 minuts de només fons i un de 4 hores intensiu (fons, parets i línia de flotació).