EV1 és un netejafons que incorpora la tecnologia QuickClean que aconsegueix netejar el fons de la piscina en menys de dues hores. Està dissenyat per poder accedir ràpidament a la unitat interior i fa servir un sistema patentat de panells filtrants de 15 µ de porositat.