Aquest netejafons ha estat creat pels serveis professionals de manteniment de piscines. Permet netejar la piscina en la meitat de temps gràcies a les pantalles que creen una càmera especial de succió en tota l’amplitud del carro. Les rodes de poliuretà amb coixinets optimitzen i faciliten el desplaçament pel fons de la piscina. El mànec d’acer inoxidable amb connexió a pèrtiga amb clip i amb ròtula pivotant, permet girar el PROVAC fàcilment i sense esforç.