Raspall d’ABS blau que es pot adaptar a les perxes i permet treballar fàcilment en qualsevol posició. Es subministra amb fregall de color blanc.