Recollidor de fulles de polipropilè blau amb el tamís pla.