Àmplia pala frontal amb un marc de polipropilè reforçat de color blau i el tamís pla.