Raspall de mà amb tres fregalls amb diferent poder abrasiu que es poden canviar segons necessitats. El blanc el més suau, el blau és l’intermedi i el negre amb un gran poder abrasiu i de neteja.