Especial per a la neteja de les taques provocades pels greixos i bronzejadors que s’ennegreixen pel sol i queden fortament adherides a la línia de flotació. També pot netejar les taques blavoses provocades pel coure. Es pot aplicar sobre qualsevol tipus de superfície.