Producte que elimina les cloramines i allibera oxigen actiu. No augmenta el nivell de clor ni modifica el pH, ideal pels SPA.