Producte amb un gran poder oxidant i desinfectant superior al clor, d’acció immediata que allibera oxigen actiu. Acaba amb tot tipus de microorganismes i bactèries, redueix el nivell de cloramines i no modifica el pH ni augmenta el nivell de clor. És recomanable dosificar-lo mitjançant bomba dosificadora, és compatible amb altres sistemes de dosificació i és ideal per a la recuperació d’aigües verdes ja que no incrementa els nivells d’àcid cianúric.