Hipoclorit sòdic amb un 9 – 11% de clor actiu. Bonclor 10% plus incorpora un aditiu antiincrustant que evita l’obturació dels injectors de les dosificadores. És apte per desinfectar diposits d’aigua i circuits de torres de refrigeració.