Triclor amb un 90% de clor altament concentrat i de lenta dissolució.