Hipoclorit càlcic que aporta un 65% de clor actiu sense àcid isocianúric, indicat pel manteniment de piscines amb nivell alt d’estabilitzador. Producte homologat per la desinfecció d’aigües pel consum humà.