Tauletes de 20 g. de brom que es dosifiquen a través de dosificadors d’erosió.