Es tracte d’un àcid sec que serveix per abaixar el pH de l’aigua.