Microperles de producte alcalí que incrementa el pH de l’aigua. Es recomana utilitzar guants de seguretat per dosificar el producte.