Producte que incrementa l’alcalinitat total dosificat de manera gradual i sense afectar al pH.