Segrestant de ferro i manganès que és estable al clor i, per tant, el seu efecte és de llarga durada.