Aquest producte és de doble acció, algicida i abrillantador. És compatible amb els equips d’electròlisis salina. Es pot emprar com algicida base o com a algicida de xoc quan l’aigua de la piscina ha quedat verda.