Producte que evita que la calç incrusti o disminueixi la superfície de contacte amb l’aigua de les cel·lules de titani de tal manera que aconsegueix reduir la producció de clor. D’aquesta manera s’allarga la vida útil de l’equip i s’optimitza la producció de desinfectant.