Aconsegueix tapar de manera molt eficaç petites fissures a la superfície i porus en el circuit hidràulic de la piscina.