Aclareix l’aigua en 24h i millora el rendiment de la filtració sense modificar el pH, ni l’alcalinitat ni satura l’aigua.