Producte ultraconcentrado recomanat per eliminar eficaçment els fosfats en piscines amb un nivell superior a 1000 ppb. Els fosfats dificulten el manteniment, i augmenten el consum de desinfectants.
Dosi d’ús inicial (= 2500 ppb): 0,6 L / 100 m3.