Abrillanta l’aigua de forma enzimàtica (natural i ecològicament).
Elimina l’aigua tot tipus de greixos, partícules en suspensió, etc.
Evita que es formi tanta escuma al Spa que es saturin els filtres.
És compatible amb qualsevol sistema de desinfecció i de filtració.