Combina la generació d’ozó amb el UV-C injectant aire enriquit amb ozó a la càmera UV i així esterilitza i oxida les bactèries.