Els equips d’Ultra Violeta de baixa pressió eliminen els microorganismes i es poden instal·lar a l’exterior.